parallax background

Projektas NR. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0041
„Karjeros galimybių plėtra neįgaliesiems“

Apie projektą

Lietuvos neįgaliųjų draugija (toliau - LND) - viena didžiausių Lietuvoje nacionalinių skėtinių neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų, šiuo metu vienijanti 64 asocijuotus narius (juridinius asmenis - miestų ir rajonų neįgaliųjų draugijas 57 Lietuvos savivaldybėse), kurių įskaitoje yra daugiau nei 24 tūkst. fizinę negalią turinčių asmenų.

Siekdama prisidėti prie priemonės "Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką" įgyvendinimo ir kartu norėdama pagerinti neįgalių asmenų padėtį visuomenėje bei sumažinti jų socialinę atskirtį, LND inicijuoja projektą "Karjeros galimybių plėtra neįgaliesiems". Projektu bus siekiama padėti socialinę atskirtį patiriantiems neįgaliems asmenims integruotis į darbo rinką, teikiant jiems socialinės integracijos paslaugas. Vykdant projektą, didelis dėmesys bus skiriamas paslaugų personalizacijai, t.y. socialinės integracijos priemonės ir veiklos bus teikiamos individualizuotai. Projekto tikslinė grupė - neįgalieji. Siekiant integruoti neįgalius asmenis į darbo rinką, projekte bus vykdomos tokios veiklos: (1) socialinės integracijos paslaugų teikimas projekto tikslinei grupei; (2) projektą vykdančio personalo gebėjimų dirbti su tiksline grupe stiprinimas. Projekto veiklos bus vykdomos Vilniaus apskrityje: Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Elektrėnų, Šalčininkų rajono ir Ukmergės rajono savivaldybėse, bendradarbiaujant su jose veikiančiais socialinių paslaugų centrais ir LND asocijuotais nariais, taip pat Vilniaus teritorine darbo birža. Pagrindinis projekto partneris – biudžetinė įstaiga Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras – teiks profesinio mokymo paslaugas projekto dalyviams.

Projektas įtrauks 152 dalyvius, VTVPMC pasiūlys įgyti konkrečią specialybę net 70 tikslinės grupės narių. LND planuoja, kad ne mažiau 40 proc. tikslinės grupės narių (ne mažiau kaip 61 projekto dalyvis), sudalyvavę numatytose veiklose, pradės ieškoti darbo arba jau turės pastovią darbo vietą.

 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.


Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką

152

Projektas įtrauks 152 dalyvius

70

VTVPMC pasiūlys įgyti konkrečią specialybę net 70 tikslinės grupės narių.

40%

Ne mažiau 40 proc. tikslinės grupės narių pradės ieškoti arba jau turės pastovią darbo vietą

Projekto partneriai:

vtmc-logo-zalias-horizontalus
esfa-logo

Projekto vykdytojas:

draugija.lt-logo

Projekto dalyvius veža:

SOCIAL-TAKSI-LOGO
Registracija
Skip to content