Projekto veiklos

asmens-poreikiu-vertinimas

Asmens poreikių vertinimas, individualus bei grupinis motyvavimas

Šios veiklos metu užimtumo specialistas atskirai su kiekvienu projekto dalyviu diskutuos apie jo poreikius, norus, motyvaciją, objektyviai įvertins turimas galimybes ir problemines sritis, kuriose reikėtų pasitobulinti, informuos apie galimus profesinio kelio pasirinkimus bei sudarys individualų tolimesnių veiksmų planą, kuriuo projekto dalyvis vadovausis viso projekto metu.
Susisiek su užimtumo specialistu

ugdymas

Socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas

Vykdant socialinių ir darbo įgūdžių ugdymo, palaikymo ir atkūrimo veiklą, su projekto dalyviais dirbs socialinis darbuotojas. Neįgaliųjų socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ar atkūrimas apims asmeninių poreikių nustatymą, stebėseną ir vertinimą; asmenybės saviugdą; asmenybės socializacijos plėtotę; savęs pateikimą ir atstovavimą tarpasmeniniuose santykiuose; pajamų planavimą: asmeninio ir šeimos biudžeto planavimo ir taupymo metodus bei galimybes; asmenybės socialinės adaptacijos galimybių formavimą-įgalinimą, informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą, atstovavimą. Taip pat bus organizuojamos grupinės sesijos, kurių metu bus nagrinėjama aktuali tema ir dalinamasi patirtimi, ar tiesiog kaupiant naujas žinias.
Susisiek su socialiniu darbuotoju

psichologine-pagalba

Psichosocialinė pagalba

Psichosocialinę pagalbą projekte sudarys: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, psichologinė pagalba, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas. Vieni pagrindinių neįgaliųjų darbo ir mokymosi veiklos motyvuojančių ir trukdančių veiksnių - psichologiniai, kaip nusiteikimas mokytis, motyvacija, charakterio savybės, gebėjimai ir įgūdžiai, o psichologinė savijauta, nepasitikėjimas savimi, baimė ir kt. dažnai lemia asmenų, turinčių negalią, nepakankamą motyvaciją mokytis ir dirbti. Psichosocialinė pagalba leis geriau įsigilinti į atskirų asmenų su negalia poreikius ir juos kokybiškiau patenkinti.
Susisiek su psichologu

konsultavimas

Profesinis orientavimas, informavimas ir konsultavimas

Profesinio orientavimo veikla apims ugdymą karjerai, profesinį informavimą ir profesinį konsultavimą. Ugdymas karjerai projekte apibrėžiamas kaip nuosekliai taikomų priemonių visuma, kuriomis siekiama ugdyti asmens su negalia karjeros planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo, t. y. karjeros valdymo, kompetencijas. Profesinis informavimas - informacijos, reikalingos planuojant karjerą, renkantis ar keičiant profesiją, renkantis mokymąsi, studijas ar darbą, teikimas. Profesinis konsultavimas - pagalbos teikimas asmenims su negalia, planuojantiems karjerą, besirenkantiems ar keičiantiems profesiją, sprendžiantiems karjeros trikdžių problemas. Karjeros valdymui svarbu pažinti ir įvertinti individualias savybes, profesijos ypatumus, karjeros galimybes, situaciją darbo rinkoje ir kt.

Išsigryninus kiekvieno projekto dalyvio poreikius ir galimybes, veiklos įgyvendinimo metu tikslinės grupės asmenys bus įtraukiami į individualius ir grupinius profesinio orientavimo susitikimus, kuriuose jiems bus suteikiama informacija apie juos dominančias specialybes, konsultuojama įsidarbinimo ir karjeros klausimais, informuojama apie laisvas darbo vietas, skatinama išbandyti pasirinktą profesiją. Ši veiklos dalis bus vykdoma konsultuojantis su Vilniaus teritorine darbo birža ir VTVPMC, detali susitikimų programa bus sudaroma bendradarbiaujant su šių įstaigų specialistais.

Susisiek su profesinio orientavimo specialistu

bendruju-gebejimu-mokymai

Bendrųjų gebėjimų mokymai tikslinės grupės dalyviams

Numatoma organizuoti bendrųjų gebėjimų mokymus tikslinės grupės dalyviams šiomis temomis:

- Anglų kalbos mokymai projekto dalyviams. Planuojami 40 val. anglų kalbos mokymai 25 asmenų grupei. Mokymus ves anglų kalbos mokytojas.

- Iniciatyvos ir verslumo mokymai projekto dalyviams. Planuojami 40 val. mokymai 25 asmenų grupei. Numatomos mokymų temos: verslo komunikacijos internete nauda; kūrybinis verslas: iššūkiai ir galimybės; verslo etika. Mokymus ves verslumo mokytojas.

Registruokis į projektą

profesinis-orientavimas

Profesinis mokymas

Specialybių sąrašas

- Socialinės globos namuose darbuotojo mokymo programa

Trukmė - 12 sav. (480 val.)

Būsimieji socialinės globos darbuotojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi socialinio darbo etapų planavimo ir atlikimo, įstatymų, kuriais būtina vadovautis teikiant socialines paslaugas, nustatyti žmogaus poreikius, sudaryti pagalbos ir slaugos planą, atlikti gydytojo paskirtas slaugos procedūras, suteikti pirmąją medicininę pagalbą ir kt.

Praktinis mokymas vyksta realioje darbo vietoje, slaugant pagyvenusius ar neįgaliuosius asmenis jų namuose ar socialinės globos įstaigose, kitose organizacijose ar mokymo įstaigoje.

Praktinio mokymo trukmė – 4 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami bendravimo, socialinio darbo organizavimo ir kt. gebėjimai.

Mokymosi metu įgyjamos kompetencijos ir gebėjimai:

1. Socialinio darbuotojo etikos kodekso taikymas darbe.

2. Žmogaus poreikių ir motyvų nustatymas (pagal Maslow poreikių teoriją).

3. Verbalinio ir neverbalinio bendravimo formų taikymas.

4. Pagalbos ir slaugos plano sudarymas.

5. Bendravimo metu su klientu iškylančių problemų sprendimas, psichologinės, emocinės ir fizinės pagalbos teikimas.

6. Pagalba klientui tvarkytis buityje.

7. Pagalba neįgaliems tėvams prižiūrėti, ugdyti vaikus.

8. Informacijos rūpimais klausimais suteikimas, pagalba priimant sprendimus.

9. Pagalba klientui bendraujant su kitais asmenimis, išreikšiant savo norus bei jausmus.

10. Gydytojo paskirtų slaugos procedūrų atlikimas.

11. Pirmosios medicininės pagalbos suteikimas esant kritinei organizmo būklei.

Darbo perspektyvos: Baigę mokymo programą asmenys gali slaugyti pagyvenusius ar turinčius negalią asmenis jų namuose ar socialinės globos įstaigose. Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis.

- Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo programa

Trukmė - 5 sav. (175 val.)

Būsimieji kompiuterio vartojimo pagrindų specialistai teoriniuose užsiėmimuose mokomi bendrųjų kompiuterijos sąvokų, tinklalapių kūrimo, pažinti programinę kompiuterių įrangą, pagrindinius ir išorinius kompiuterio įrenginius, dirbti operacinėmis sistemomis, naudotis informacijos paieškos sistemomis, dirbti su skaitytuvu, spausdintuvu ir jiems skirta programine įranga, pažinti pagrindinius paveikslų formatus ir kt.

Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje.

Praktinio mokymo trukmė – 2,5 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami tinklalapių kūrimo, naudojimosi informacijos paieškos sistemomis ir kt. gebėjimai. Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.

Mokymosi metu įgyjamos kompetencijos ir gebėjimai:

1. Kompiuterio sisteminio bloko dalių išdėstymo supratimas, nesunkiai išmontuojamų dalių keitimas.

2. Pagrindinių ir naujausių išorinių įrenginių žinojimas, gebėjimas prijungti išorinius įrenginius prie kompiuterio, naudotis duomenų laikmenomis.

3. Lazerinio ir rašalinio spausdintuvų aptarnavimas.

4. Tekstų ir paveikslų skenavimas, fotografavimas skaitmeniniu fotoaparatu.

5. Programinės kompiuterio įrangos išmanymas - pagrindinės operacinės sistemos (Windows, Unix, Linux) ir pagrindinės taikomosios programos.

6. Gebėjimas naudotis ir konfigūruoti Windows XP OS, dirbti su Windows XP pagrindinėmis programomis.

7. Naudojimasis pagrindinėmis Microsoft Office programomis.

8. Žinojimas, kaip dalintis bylomis ir katalogais vidiniame kompiuterių tinkle.

11. Prisijungimo prie interneto būdų žinojimas, gebėjimas naudotis naršyklėmis ir paieškos sistemomis, naudojimasis elektroniniu paštu.

Darbo perspektyvos: Dirbti praktinį darbą panaudojant kompiuterį bet kurioje įstaigoje. Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis.

- Skaitmeninių technologijų - internetinių tinklapių projektuotojo mokymo programa

Trukmė - 20 sav. (800 val.)

Būsimieji skaitmeninių technologijų - interneto puslapių projektuotojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi HTML kalbos, Flash technologijų, naudoti CorelDraw, Adobe Photoshop grafinio redaktoriaus programines įrangas.

Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje.

Praktinio mokymo trukmė – 14 savaičių Praktinio mokymo metu įtvirtinami ir tobulinami interneto puslapių kūrimo, programinių įrangų naudojimo ir kt. gebėjimai.

Mokymosi metu įgyjamos kompetencijos ir gebėjimai:

1. Vidutinio sudėtingumo tinklapių kūrimas.

2. HTML kalbos specifikacijos supratimas.

3. Darbas tinklapių kūrimo programa MS FrontPage.

4. Multimedijos galimybių tinklapyje panaudojimas.

5. Interaktyvių elementų, JavaScript scenarijų įterpimas į kuriamus WEB puslapius.

6. Flash programos pagrindai ir panaudojimo sričių žinojimas.

7. Gebėjimas dirbti su CorelDRAW programų paketo programomis: CorelDraw, Corel PHOTO-PAINT, Corel R.A.V.E.

8. Photoshop programos pagrindai ir panaudojimo sričių žinojimas.

9. Grafiko ir garso importavimas.

10. Flash, CorelDraw, Corel PHOTO-PAINT, Corel R.A.V.E., Photoshop failų publikavimas ir eksportavimas.

Darbo perspektyvos: Baigę mokymo programą asmenys gali dirbti reklamos ir dizaino firmose, savarankiškai kurti reklamą ir internetinius tinklalapius. Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis.

- Verslo įmonių kompiuterininko mokymo programa

Trukmė - 26 sav. (1 040 val.)

Būsimieji verslo įmonių kompiuterininkai teoriniuose užsiėmimuose mokomi kompiuterių vartojimo pagrindų, programavimo ir kompiuterinės įrangos pagrindų, ekonominių informacinių sistemų ir kt.

Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje.

Praktinio mokymo trukmė – 11 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami kompiuterio vartotojo įgūdžiai, programavimo ir kt. gebėjimai.

Mokymosi metu įgyjamos kompetencijos ir gebėjimai:

1. Techninės įrangos diegimas ir derinimas.

2. Gebėjimas dirbti su informacija žiniatinklyje.

3. Įmonės veiklos sklaida internete.

4. Kompiuterinių sistemų bei kompiuterių tinklų projektavimas.

5. Kompiuterio operacinių sistemų ir jų tinklų administravimas.

6. Kompiuterių sistemų ir tinklų programinės įrangos funkcionavimo palaikymas.

7. Įmonės verslo aplinkos pažinimas ir jos veiklos organizavimas.

Darbo perspektyvos: Baigę mokymo programą asmenys gali dirbti Informacinių technologijų sistemų techninės ir programinės įrangos IT specialistais; kompiuterinės įrangos administratoriais. Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis.

- Apskaitininko mokymo programa

Trukmė - 20 sav. (800 val.)

Būsimieji apskaitininkai teoriniuose užsiėmimuose mokomi teisės pagrindų, informacinių technologijų pagrindų ir jų taikymo, įmonių ekonomikos, mokesčių finansinės ir valdymo apskaitos ir kt.

Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje.

Praktinio mokymo trukmė – 3 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami operacijų, apskaitos procedūrų tikrinimo ir kt. gebėjimai.

Mokymosi metu įgyjamos kompetencijos ir gebėjimai:

1. Buhalterinės apskaitos metodų ir taisyklių žinojimas.

2. Pirminės apskaitos dokumentacija.

3. Apskaitos registrų sudėties žinojimas ir tvarkymas.

4. Vertybinių popierių, jiems keliamų reikalavimų žinojimas.

5. Teisinių normų, reguliuojančių ūkinę veiklą, mokesčius ir darbo santykius išmanymas.

6. Socialinio draudimo esmės ir paskirties supratimas.

7. Pajamų-kaštų-darbo našumo-pelno tarpusavio ryšių ir priklausomybės žinojimas.

8. Raštvedybos standartų taikymas.

9. Gebės:

- tvarkyti įvairių tipų įmonių apskaitą pagal jas reglamentuojančius LR įstatymus;

- apskaityti įmonių turtą, nuosavybę, ūkinės veiklos procesus ir rezultatus;

- rinkti, registruoti, kaupti, sisteminti apskaitinę informaciją, susijusią su įmonės veikla;

- parengti finansinę, mokestinę ir statistinę atskaitomybę;

- teisingai įforminti ūkines operacijas juridinę galią turinčiais dokumentais ir juos atvaizduoti buhalteriniais įrašais;

- naudotis kompiuterinėmis apskaitos programomis.

Darbo perspektyvos: Baigęs mokymo programą asmuo gali dirbti apskaitininku įvairių nuosavybės formų įmonėse ir organizacijose, taip pat dirbti individualiai. Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis.

- Reklamos organizatoriaus mokymo programa

Trukmė - 20 sav. (800 val.)

Būsimieji reklamos organizatoriai teoriniuose užsiėmimuose mokomi meno istorijos, kompozicijos, reklamos spalvotyros ir šrifto pagrindų, kompiuterinės grafikos ir maketavimo, internetinių puslapių kūrimo ir kitų dalykų.

Praktinis mokymas vyksta įmonėje, užsiimančioje reklamos paslaugomis, arba mokymo įstaigos dirbtuvėse.

Praktinio mokymo trukmė – 6,3 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami rinkos tyrimų atlikimo, reklamos projektų kūrimo ir jų pateikimo, bendravimo su klientais, kompiuterinio dizaino programų naudojimo ir kiti gebėjimai.

Mokymosi metu įgyjamos kompetencijos ir gebėjimai:

1. Pagrindinių meno ir dizaino stilių žinojimas.

2. Kompozicijos, spalvotyros, šrifto pagrindų, firmos elementų bei leidybinių sistemų žinojimas.

3. Galiojančių įstatymų, reglamentuojančių firmų veiklą supratimas.

4. Įmonės veiklos planavimo etapų ir rodiklių, rinkos ekonomikos pagrindų išmanymas.

5. Įmonės struktūros, aplinkos, valdymo, apskaitos vedimo, naudojamus dokumentų žinojimas. 6. Darbo sutarčių sudarymas ir nutraukimas.

7. Drausminės, materialinės, civilinės ir baudžiamosios atsakomybės versle žinojimas.

8. Pagrindinių bendravimo būdų ir metodų žinojimas.

9. Įmonės reklamos paruošimas ir pristatymas įvairiomis priemonėmis - spaudoje, internete, kompiuteryje, žodžiu ir kt.

10. Darbas kompiuteriu su pagrindinėmis dizaino programomis (Corel, PhotoShop, PageMaker ar kt.).

11. Įmonės veiklos, jos pajamų šaltinių, išlaidų, realizacijos analizavimas, įmonės veiklos apskaitos, balanso sudarymas.

12. Įmonė verslo plano sudarymas, marketingo tyrimų atlikimas ir marketingo plano sudarymas.

Darbo perspektyvos: Baigęs mokymo programą asmuo gali dirbti reklamos organizatoriumi įvairiose įmonėse, kuriose yra reklamos skyriai arba kurti savo reklamos verslo įmonę. Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis.

- Elektroninio verslo organizatoriaus mokymo programa

Trukmė - 16 sav. (640 val.)

Būsimieji elektroninio verslo organizatoriai mokomi organizuoti elektroninį verslą, internetinių puslapių kūrimo, programavimo pagrindų, rinkodaros ir kitų dalykų.

Praktinis mokymas vyksta įmonėje.

Praktinio mokymo trukmė – 11,2 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami verslo organizavimo, internetinių puslapių kūrimo, programavimo ir kiti gebėjimai.

Mokymosi metu įgyjamos kompetencijos ir gebėjimai:

1. Elektroninio verslo perspektyvų šalies ir pasauliniame ūkyje žinojimas.

2. Įmonės kokybės sistemos ir jos reikalavimų išmanymas.

3. Elektroninės komercijos elementų ir jų kainodaros supratimas.

4. Programavimo principų žinojimas.

5. Gebės:

- tirti elektroninės rinkos poreikius, planuoti rinkodaros strategiją;

- atlikti potencialių klientų paiešką;

- bendrauti ir bendradarbiauti su klientais ir verslo partneriais virtualioje terpėje;

- rengti ir diegti įmonėje elektroninės komercijos projektus;

- pristatyti kompaniją, prekę internete;

- naudoti informacijos ir telekomunikacijos technologijas;

- vertinti internetinio puslapio dizainą;

- administruoti interneto svetainę.

Darbo perspektyvos: Baigęs mokymo programą asmuo gali dirbti elektroninio verslo organizatoriumi, vadybininku įvairiose įmonėse ar organizacijose, užsiimančiose elektroniniu verslu arba gali kurti savo elektroninį verslą, vykdyti elektroninę prekybą. Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis.

- Logisto mokymo programa

Trukmė - 14 sav. (560 val.)

Būsimieji logistai teorinių užsiėmimų metu mokomi logistikos, rinkodaros, apskaitos, verslo ekonomikos, teisės, žaliavų ir medžiagų pažinimo, informacinių technologijų, verslo etikos, psichologijos, užsienio kalbos.

Praktinis mokymas vyksta krovinių pervežimo, prekybos ir gamybos įmonėse arba mokymo įstaigos praktinio mokymo vietose.

Praktinio mokymo trukmė – 8 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami krovinių pervežimo organizavimo, krovinių lydinčių dokumentų rengimo, krovinių gabenimo firmų paieškos bei analizės ir kiti gebėjimai.

Mokymosi metu įgyjamos kompetencijos ir gebėjimai:

1. Prekybinės ir gamybinės, didmeninės ir mažmeninės įmonės funkcijų, darbo organizavimo struktūros ir įmonės struktūrinių padalinių funkcijų išmanymas.

2. Vietinių ir užsienio prekių gamintojų, tiekėjų bei jų produkcijos prekių asortimento žinojimas.

3. Gebėjimas rasti ir naudotis informacija apie konkurentus.

4. Prekių asortimento formavimas, prekių savybių žinojimas, kokybės reikalavimų, prekių laikymo sąlygų ir jų transportavimo, prekių realizavimo terminų išmanymas.

5. Marketingo pagrindų, planavimo esmės, rinkos ekonomikos pagrindų, tarptautinės prekybos išmanymas.

6. Įmonės steigimo teisinių pagrindų, administracinės ir baudžiamosios teisės pagrindų išmanymas.

7. Užsienio kalbos komercinio žodyno pagrindai.

8. Bendravimo psichologijos ir verslo etikos pagrindų, kalbos kultūros ir dalykinės komunikacijos principų žinojimas.

9. Gebės:

- laikytis darbų saugos reikalavimų;

- apskaityti materialinių vertybių judėjimą;

- kontroliuoti realizuojamų prekių kokybę, prekių realizavimo terminus; įforminti prekių kiekinį ir kokybinį priėmimą;

- sertifikuoti ir standartizuoti prekes;

- vertinti verslo įmonės ūkinę - prekybinę veiklą, pateikti apibendrinančias išvadas, padėti sprendžiant verslo įmonės veiklos problemas.

Darbo perspektyvos: Baigęs mokymo programą asmuo galės dirbti logistu, sandėlininku prekybinėse, gamybinėse įmonėse. Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis.

- Sekretoriaus-referento mokymo programa

Trukmė - 17 sav. (680 val.)

Būsimieji sekretoriai-referentai teorinių užsiėmimų metu mokomi planuoti darbo dieną, organizuoti raštinės darbą, dirbti kompiuteriu, raštvedybos, vadybos pagrindų, teisinių žinių.

Praktinis mokymas vyksta bet kokioje įmonėje. Jo metu tobulinami raštinės darbo organizavimo, darbo laiko planavimo, darbo kompiuteriu, raštvedybos gebėjimai.

Praktinio mokymo trukmė – 2 savaitės.

Mokymosi metu įgyjamos kompetencijos ir gebėjimai:

1. Įstaigos darbo organizavimo tvarkos, LR raštvedybos standarto reikalavimų, raštvedybos organizavimo pagrindų išmanymas.

2. Informacijos priėmimo, saugojimo, kaupimo ir perdavimo taisyklių žinojimas.

3. Vadybos, darbo teisės pagrindų, įstatymų, reglamentuojančių įmonės, įstaigos ūkinę komercinę veiklą išmanymas.

4. Tarnybinio etiketo reikalavimų, bendravimo, dalykinio pokalbio vedimo taisyklių, kalbos kultūros reikalavimų bei reikalavimų sekretorės išvaizdai, aprangai, makiažui supratimas.

5. Patalpų estetikos, jų tvarkymo, kambarinių augalų priežiūros, puokščių komponavimo atitinkamoms progoms išmanymas.

6. Gebės:

- įforminti organizacinius, tvarkomuosius dokumentus, tvarkyti įstaigos dokumentaciją;

- naudotis naujomis ryšių ir kitomis orgtechninėmis priemonėmis, dirbti personaliniu kompiuteriu;

- organizuoti posėdžius ir pasitarimus, lankytojų, interesantų ir svečių priėmimą;

- bendrauti su interesantais, parašyti verslo, komercinius laiškus;

- organizuoti telefoninius pokalbius, tvarkyti komandiruotes, avansines apyskaitas;

- referuoti, ruošti pranešimus.

Darbo perspektyvos: Baigęs mokymo programą asmuo galės dirbti sekretoriumi įvairiose įmonėse ir organizacijose. Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis.

- Verslo organizatoriaus mokymo programa

Trukmė - 26 sav. (1 040 val.)

Būsimieji verslo organizatoriai teorinių užsiėmimų metu mokomi vadybos pagrindų, verslo ekonomikos, prekių mokslo, kalbos kultūros, raštvedybos, užsienio kalbos, informacinių technologijų, verslo psichologijos ir etikos, teisės pagrindų ir kitų dalykų.

Praktinis mokymas vyksta įmonėje arba mokymo įstaigos praktinio mokymo firmoje.

Praktinio mokymo trukmė – 4,15 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami valdymo, turto ir verslo apskaitos, raštvedybos, įmonių audito atlikimo, darbuotojų valdymo ir kiti gebėjimai.

Mokymosi metu įgyjamos kompetencijos ir gebėjimai:

1. Įmonės veiklos planavimas.

2. Lietuvos ūkio vystymosi galimybių ir efektyvumo vertinimas.

3. Ūkio subjektų veiklos specifikos, subjektų ekonominę padėties apskaitoje vertinimas.

4. Ūkio subjektų turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų nustatymas ir vertinimas.

5. Ūkinių procesų ir veiklos rezultatų kontroliavimas.

6. Įmonės pardavimų ir gamybos apimties planavimas.

7. Verslo įmonės turto, jo struktūros, nusidėvėjimų ir panaudojimo rodiklių įvertinimas.

8. Užmokesčio ir darbo apmokėjimo nustatymas.

9. Verslo plano sudarymas ir jo panaudojimas.

Darbo perspektyvos: Baigęs mokymo programą asmuo galės dirbti verslo organizatoriumi, vidutiniosios grandies vadovu, vadybininku bet kurioje verslo įmonėje arba organizuoti savo verslą. Būtinas minimalus išsilavinimas: Vidurinis.

Registruotis į projektą

asmens-poreikiu-vertinimas

Praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje

Projekte dirbsiantis užimtumo specialistas nuolat bendradarbiaus su Vilniaus TDB, taip pat projekto partneriu VTVPMC, verslo įmonėmis ir kitais potencialiais darbdaviais, siekiant gauti visą aktualią informaciją apie galimybę projekto dalyviams atlikti praktiką. Galimos praktikos vietos bus siūlomos geriausiai reikalavimus atitinkantiems tikslinės grupės dalyviams, atsižvelgiant į jų poreikius bei projekto metu ir anksčiau įgytas kompetencijas, todėl numatoma apsiriboti tik 20 asmenų.
Registruokis į projektą

pagalba

Tarpininkavimas ar kita pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus

Projekto vykdytojai, siekdami užtikrinti pastovią komunikaciją tarp projekto dalyvių ir darbdavių, viso projekto metu tarpininkaus ir teiks kitą pagalbą projekto dalyviams darbinantis ar jau įsidarbinus. Reguliaraus kontakto su projekto dalyviais palaikymas, asistavimas jiems, komunikacija su darbo birža, savivaldybėmis ir darbdaviais dėl laisvų darbo vietų, įsidarbinimo procedūrų išaiškinimas, projekto dalyvių supažindinimas su Darbo kodekso gairėmis, pačio projekto tikslų viešinimas potencialiems darbdaviams - pagrindinės šios veiklos sudedamosios dalys.

Veiklos įgyvendinimo metu taip pat numatoma organizuoti grupinius užsiėmimus projekto dalyviams šiomis temomis:

(1) Teisinis ir finansinis švietimas pradedančiajam darbuotojui ir verslui, darbo kodekso naujovės, įsidarbinimo galimybės (subsidijos) neįgaliesiems, praktinė informacija, kaip susikurti sau darbo vietą;
(2) Karjeros pradžia - mokymai, kaip patraukliai parašyti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką, kaip pasiruošti ir pateikti save darbo pokalbių metu;
(3) Kaip tapti geru darbuotoju? - mokymai, supažindinantys su efektyvia bendravimo su klientais kultūra, elgesio darbe protokolu.

Susisiek su karjeros specialistu

Projekto partneriai:

vtmc-logo-zalias-horizontalus
esfa-logo

Projekto vykdytojas:

draugija.lt-logo

Projekto dalyvius veža:

SOCIAL-TAKSI-LOGO
Registracija
Skip to content